Elproduktion

Grön el

Vattenkraftverket på Strömma gör att vi är självförsörjande på elenergi. Vi säljer i första hand elen till våra hyresgäster och överskottet säljs till Karlshamn Energi. Totalt producerar vi i genomsnitt 1,2 miljoner kWh per år, ( motsvarar ca 60 eluppvärmda villor ).

Vattnet leds genom en trätub från dammen ner till turbinen. Vid maximal produktion produceras 330 kW el. Då passerar 3000 liter vatten genom turbinen varje sekund. Total fallhöjd är 13,6m.