Fastigheter

Lokalerna på Strömmavägen 28 är fördelade på 9 st byggnader

  • Hus A  Till största delen industribyggnad där Blekingedelikatesser bedriver livsmedelsproduktion
  • Hus B Industri och kontor där Samhall är största hyresgäst
  • Hus C Kreativum hyr plan 1 och 2, på översta våningen har Montessori mellanstadieskola
  • Hus D Karlshamns sotningstjänst
  • Hus E Montessoriskola
  • Hus F Verkstad
  • Hus J Montessoriförskola
  • Hus Idrottshall
  • Hus Bomullsmagasin

Totalt ca 18000 m2 uthyrningsbar yta