Om Strömmafastigheter AB

Strömmafastigheter AB bildades 2005 i samband med att Strömma bommullsspinneri förvärvades. Bolaget är ett systerbolag till Benny Nilssons Bygg AB.

Efter att verksamheten i textilindustrin flyttat utomlands under 70-talet stod lokalerna i Strömma tomma under många år. I mitten av 90 talet började Kungsleden att renovera och bl.a. Kreativum och Montessori startade verksamheter här. Sedan vi tog över fastigheterna har vi bl.a. byggt en idrottshall för att förbättra möjligheterna att bedriva skolverksamhet här samt iordningställt ett nytt bostadsområde med plats för ett 40-tal bostäder. Vi har för avsikt att fortsätta utveckla Strömmaområdet.